VPR - Platform for Veterinær ProduktionsRådgivning i mælkeproduktionen - KVL

7. september 2015 kl. 15:00: VPR-platform på adressen www.vpr.kvl.dk er i sommeren 2015 flyttet til en ny server - læs venligst evt. advarsler på skærmbillederne.

Adgang og adgangsbetingelser

Dette system repræsenterer en ikke-kommerciel platform for undervisning, udvikling og forskning vedr. systematiske kliniske registreringer og andre sundhedsrelaterede data i veterinær kvægpraksis.
Systemet administeres af Carsten Enevoldsen, Institut for Produktionsdyr og Heste, SUND, KU (tidligere KVL - henvendelser til Carsten Enevoldsen (CE@SUND.KU.DK).
Anvendelse forudsætter indgåelse af en samarbejdsaftale mellem Carsten Enevoldsen og de pågældende kvægdyrlæger - een (1) adgangskode per praksis.
Enhver anvendelse af platformen som grundlag for rådgivning er helt og holdent på brugerens ansvar.
Vi giver ingen garanti for fortløbende teknisk support, men vi forventer at kunne løse langt de fleste tekniske problemer inden for en dag.

VIGTIGT OM MULIG OPHØR AF VPR-DRIFT! LÆS HER:

Jeg har opsagt min stilling som professor på KU-SUND pr. 31/1 2018.
Det er derfor usikkert, om brugen af VPR er mulig efter 31/1 kl 12.00.
Jeg kan indtil da træffes på ce@sund.ku.dk. Derefter på mail carsten.enevoldsen18@gmail.com - eller mobil 6053 5487
Jeg vil ikke være involveret vedr. VPR fra 31.01.18 og frem.

Praksis nummer
Adgangskode
Når jeg får adgang med den tildelte adgangskode og klikker ovenfor,
accepterer jeg samtidigt de til enhver tid gældende betingelser for brug af platformen
BEMÆRK: Alle dyrlæger i en praksis bruger samme adgangskode.

Praktisk/konkret om besætningsanalyse, herunder HerdView - 21. november 2014

Faglig vejledning til analyse af en besætning: Der foreligger et hav af nøgletal og udskrifter, der kan være overvældende. Du kan finde en ny omfattende vejledning til at få overblik over besætningsdata og generelle principper for analyse her.
Vejledningen er baseret på output fra HerdView og giver også svar på mange af de teknisk/praktiske spørgsmål, der er rejst af dyrlæger og studerende i tidens løb. Du kan også finde link til supplerende faglitteratur vedr. analyseprincipper og -metoder.
Analyse af klovdata: I den 'pakke' med data, HerdView-program samt diverse hjælpefiler og vejledninger, som du kan hente efter login,
er der nu afsnit med kort vejledning i at håndtere data fra klovbeskæring, der kan være meget komplicerede.
Opdatering af HerdView: Pga. ændringer i diverse koder, nye computersystemer og styresystemer er der nye krav vedr. installation af HerdView-programmet, der ligeledes er beskrevet i vejledningen.
Generel brugsvejledning og tekniske detaljer kan du som hidtil finde her: thysen.dk/herdview/

Anden faglig baggrundsviden - nyhed (forår 2016) om Modul 2 Sundhedsrådgivning - se veterinært speciale (Helle Ruwald Juhl) nedenfor.

Hvad kan du bruge VPR til?

Et fundamentalt princip for helhedsorienteret sundhedsrådgivning - i form af det såkaldte israelerkoncept - kan du se kort beskrevet her.
Eksempler på metoder kan du bl.a. se i beskrivelse af principper for besætningsdiagnostik - materiale fra World Buiatrics i Nice 2006.
Forfattet af Carsten Enevoldsen. Hent tekst her og slides her.

Vil du vide mere om besætningsdata, -analyse og -rådgivning? Så kan du finde detaljer i disse kilder:

Veterinært speciale fra december 2015 om udfordringer ved modul 2 sundhedsrådgivning.
Forfattet af dyrlæge Helle Ruwald Juhl. Hent den her.

Afsluttende kursusrapport (på engelsk) om kvægdyrlægers opfattelser af sundhedsstyring (Herd Health Management).
Forfattet af dyrlæge Sine Bomskov Møller (2012). Hent den her.

Ph.d.afhandling fra juni 2015 om registrering og analyse af halthedsvurderinger.
Forfattet af dyrlæge, ph.d. Emanuel Garcia. Hent den her. Titel: Lameness Detection Studies in Dairy Cows: Pattern Recognition in AMS, Visual Mobility Scoring, Long Term Dynamics.
Siderne 108-119 giver essensen i letlæst form.

Ph.d.-afhandling fra november 2012 om kliniske forsøg i kvægpraksis.
Forfattet af dyrlæge, ph.d., post doc og praktiserende dyrlæge Dorte Bay Lastein. Hent den her.
Siderne 25-75 har karakter af lærebog/manual ("tutorial").

Materiale om evidensbaseret veterinærmedicin. Sammendrag af indlæg ved kvægkonference i Vingsted 05.09.12. Omhandler bl.a. data fra VPR.
Forfattet af dyrlæge, ph.d., post doc og praktiserende dyrlæge Dorte Bay Lastein. Hent kort tekst her og slides her.

Ph.d.-afhandling fra juni 2012 vedr. brug af data fra malkekobesætninger. Baseret bl.a. på data fra VPR.
Forfattet af dyrlæge, ph.d., post doc Mogens Krogh. Hent den her.
Siderne 17-39 har karakter af lærebog/manual ("tutorial").

Ph.d.-afhandling fra december 2008 vedr. sundhedsøkonomi og holdninger til sundhedsrådgivning. Baseret bl.a. på vurderinger af brugen af kliniske registreringer.
Forfattet af dyrlæge, ph.d. og specialdyrlæge, chefkonsulent Erling L. Kristenen. Hent den her.
Siderne 15-18 samt 51-58 giver essensen i letlæst form. Yderligere info på strateko.info

Ph.d.-afhandling fra 2006 vedr. mastitis med særlig fokus på kliniske undersøgelser. Nyttig viden ved opsamling af kliniske registreringer.
Forfattet af dyrlæge, ph.d., lektor Ilka C. Klaas. Hent den her.
Siderne 21-33 giver en nyttig introduktion til mastitis-komplekset i letlæst form.

Ph.d.-afhandling fra december 2004 vedr. Rådgivning - bevægelse mellem data og dialog. Baseret på intensive studier i kvægbrug i KongeaaProjektet - læs om dette nedenfor.
Forfattet af dyrlæge, ph.d. Hans Jørgen Andersen. Hent den her.

SIMHERD er et meget omfattende redskab til at sammenfatte alle numeriske oplysninger om besætningen.
Du kan læse om anvendelsesmuligheder gennem bl.a. mange praksisrelevante eksempler her.

KongeaaProjektet var et udviklings- og forskningsprojekt organiseret og iværksat af Mejeriforeningen i 1998. Det blev gennemført i ca. 110 besætninger i Sønderjylland.
Projektet skabte bl.a. grundlaget for bekæmpelsen af Salmonella Dublin og paratubekulose. Du kan læse om baggrund, mål og midler her.

Tværfaglig og helhedsorienteret rådgivning - det ønsker vel alle kvægrådgivere at bidrage til? Det gjorde man også for 30 år siden!
Du kan hente inspiration til en sådan indsats ved at læse her.

Vil du vide mere om den matematiske baggrund for 'Herd Management Science'?
Så kan købe Kristensen, A.R., E. Jørgensen & N. Toft. 2010. Herd Management Science. I. Basic concepts. II Advanced topics her.


This request took 0.19 seconds of real time (v9.3 build 1496).